Hạnh phúc khi có Phật by Bằng Cường Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hạnh phúc khi có Phật ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Hạnh phúc khi có Phật using ukulele or guitar.
This song by Bằng Cường can also be played by that instruments.
=

Hạnh phúc khi có Phật chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hạnh phúc khi có Phật by Bằng Cường Ukulele Chords

1. Hạnh phúc thay đức Phật ra đời
Tỳ Ny Vệ Hạ Vô Ưu
Ma Da hoàng hậu thái tử sanh
Tịnh Phạn vương vui mừng khôn xiết

Các tỳ la vê rồng đáp ngộ
Thiên nữ ngũ công trỗi nhạc trời
Trăng hoa ngàn rãi cánh trăng ngời
Bốn phương ba cõi đón Như Lai

ĐK: Ấn Độ Việt Nam như lai hiện
Việt Nam Ấn Độ hiện Như Lai
Hóa thân Bồ Tát hộ minh giám
Đảng sinh vị hiện bật từ bi.

Hạnh phúc hạnh phúc mừng Thế Tôn
Chấp tay quy hướng đón ánh đào
Nam nữ gái trai dâng hoa tình
Già trẻ lớn bé hát mừng vui

2. Đêm nay tháng 4 mừng khánh đàng
Nghèo khó bần hàn đã đổi thay
Chiến tranh đau khổ không còn nữa
Hạnh phúc mừng vui phật ra đời

Phật ơi Phật con mến Phật
Người ra đời rồi cứu chúng con
Khổ đâu tan biến bông hoa kia
Hạnh phúc mừng vui Phật ra đời

To play the most songs, including Hạnh phúc khi có Phật by Bằng Cường by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.