hãy tiếp nhận con by Hùng Lân Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for hãy tiếp nhận con ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument hãy tiếp nhận con using ukulele or guitar.
This song by Hùng Lân can also be played by that instruments.
=

hãy tiếp nhận con chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

hãy tiếp nhận con by Hùng Lân Ukulele Chords

1.
Hãy tiếp nhận con trong giây phút này
Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối
Cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây
Bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài.
 
ĐK.
Hãy trông lại chỉ một giây thôi
Hãy ban lời chỉ một câu thôi
Chúa đã từng dựng nên đất trời
Tình Ngài một chút đủ vui một đời.
 
2.
Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu
Tìm một an vui, tìm một nương náu
thấy gì đâu, có thấy gì đâu
Phù vân đấy thôi, hư vô một màu.
 
3.
Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng
Còn tìm đâu hơn, đầu đường sự sáng
thác hồng ân, có suối tình thương
Tình cha với con, thắm thiết nồng nàn.

To play the this songs, including hãy tiếp nhận con by Hùng Lân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *