Hãy trả lời em by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hãy trả lời em ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Hãy trả lời em using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hãy trả lời em chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hãy trả lời em by Ukulele Chords

1. Hãy trả lời em đi anh sao anh không nói, sao anh lại buồn
Sao không lên tiếng cho vời đau thương
Cho đêm trường đừng mang thêm cay đắng

2. Hãy trả lời em đi anh sao anh hay hát những câu nhạc buồn
Cho em anh khóc, cho dài đêm thâu
Cho duyên đầu nhiều đêm nghe lo âu

ĐK: Hãy trả lời em đi anh hãy trả lời em đi anh
Cho em tìm vào tìm anh lắng nghe từng hơi thở
Đốt tan những sầu xưa xoá đi trời băng giá

3 Nhớ trả lời em nghe anh cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn
Cho đôi ta đến chân trời xanh xanh
Lúc chỉ còn nhìn em trong tim anh

Hát lại từ DK ————-

Hãy trả lời em đi anh nhớ trả lời em anh ơi

To play the most songs, including Hãy trả lời em by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *