Hè 42 by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hè 42 ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Hè 42 using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hè 42 chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hè 42 by Ukulele Chords

đã tới rồi mùa hè cười vui
Cởi phăng áo đời hè đi phơi phới
ru sóng nguôi nhẹ nhè ra khơi
hâm nóng nơi nằm trên cát chơi
ân ái ơi

yêu mến người hè còn vui chơi
trông mắt ngời đừng nên bối rối
xin đất trời hè lên tiếng nói
Nói với trăng ngời phải cùng nắng cao vời

Bằng nắm tay nắm tay
Phải cùng giữ trái đất này
Hết quay hết quay hết quay
Phải hết xoay quanh đêm ngày

Người yêu mến hè người còn say mê
xin vuốt ve một lần thôi nhé
Rồi xin lắng nghe mùa thu bước về lê thê.

To play the this songs, including Hè 42 by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.