Hết giận rồi thương by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hết giận rồi thương ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Hết giận rồi thương using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hết giận rồi thương chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hết giận rồi thương by Ukulele Chords

Người ơi đã thương thì thương cho chắc
đã trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu chuồng
khi vui thì giỡn bóng mà khi buồn thì bỏ đi
 
Nhớ anh em đứng ngồi nỏ được
Vắng anh em giấc ngủ nỏ yên
Người ơi, chứ gần anh thì anh giận
xa anh thì anh hờn
Người ơi em mần răng đây mà chiều mà thương
 
ĐK: Anh đi xa cuối bể chân trời
Có đi xa mới hiểu lòng người
Chỉ mong sao ngày qua, chỉ mong sao tháng lại
Để gần anh được giận mà để xa anh em được hờn
Người ơi em biết mần răng đây mà chiều mà thương

To play the this songs, including Hết giận rồi thương by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.