Hồ Trên Núi by Phó Đức Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hồ Trên Núi ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Hồ Trên Núi using ukulele or guitar.
This song by Phó Đức Phương can also be played by that instruments.
=

Hồ Trên Núi chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hồ Trên Núi by Phó Đức Phương Ukulele Chords


Núi..ơ.. núi …. Thuyền..ơ …. thuyền ….
Mây..hừ… mây.. Nước…ơ… nước
Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập..ai phá núi.. cho hồ nước đầy là mặt gương soi
Non xanh mà nước biếc ối a …
Khoan nhặt mái chèo hừ là …khoan nhặt mái chèo ối.. a ………..
Nhìn bóng chiều in ngấn nước Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về mà bến mới ôi a
Cá nặng lưới đầy hừ là ….Cá nặng lưới đầy ối a
Núi..ơ.. núi …. Thuyền..ơ …. thuyền ….
Mây..hừ… mây.. Nước…ơ… nước.

To play the this songs, including Hồ Trên Núi by Phó Đức Phương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.