Hoa hồng hoa trắng by Nguyễn Văn Chung Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hoa hồng hoa trắng ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Hoa hồng hoa trắng using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Chung can also be played by that instruments.
=

Hoa hồng hoa trắng chords has Valse rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hoa hồng hoa trắng by Nguyễn Văn Chung Ukulele Chords


1. Ngày Vu Lan, mẹ cài lên cánh hoa hồng này cho con
Mà tại sao mẹ lại mang cành hoa trắng?
Mẹ khẽ nói cành hoa trắng chỉ cho người đang mất mẹ
Cánh hoa hồng cho những ai đang có mẹ

ĐK: Con sẽ giữ mãi bông hoa, màu đỏ thắm ngay trước ngực
Cám ơn mẹ đã cho con bao tháng ngày
Con sẽ nhớ, sẽ yêu thương, sẽ không để mẹ phải buồn
Cánh hoa hồng cho những ai đang có mẹ

2. Rồi mẹ kể ngày xa xưa có câu chuyện Mục Kiền Liên
Phải vượt qua ngàn sóng gió để cứu mẹ
Chợt mẹ khóc và con hỏi, mẹ nói rằng mẹ nhớ
Con ôm mẹ nước mắt con rơi ướt nhòa

To play the most songs, including Hoa hồng hoa trắng by Nguyễn Văn Chung by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *