Hoa tím ngoài sân by Thanh Tùng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hoa tím ngoài sân ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Hoa tím ngoài sân using ukulele or guitar.
This song by Thanh Tùng can also be played by that instruments.
=

Hoa tím ngoài sân chords has Slow Ballad rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hoa tím ngoài sân by Thanh Tùng Ukulele Chords

Một ngày tình cờ
Trên đường phố tôi có bàn chân em
Mặt trời thì hồng
Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim.

Và rồi một ngày
Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
Con đường vẫn đợi
Mà đâu thấy, đâu thấy bước chân em.

Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
Và cơn gió vẫn muốn theo chân ai mỗi ngày
Để lại mùa thu theo lá bay bay.

Em đừng đi, xin em đừng đi
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều
Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân.

Con đường chưa quên tên bàn chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội đi để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi.

Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không.

Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương hoá thành mênh mông
Đôi bàn chân nhỏ
Thành hoa tím để hoa tím rơi đầy sân.

To play the most songs, including Hoa tím ngoài sân by Thanh Tùng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.