Hoa trắng thôi cài trên áo tím by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hoa trắng thôi cài trên áo tím ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Hoa trắng thôi cài trên áo tím using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hoa trắng thôi cài trên áo tím chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hoa trắng thôi cài trên áo tím by Ukulele Chords

1. Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Từ ngày binh lửa ngập quê hương
Luyến thương chan chứa miền quê mẹ
Sông nước phù sa gợi ý tình.

2. Lâu quá không về thăm xóm
Để nhìn mây chiều nhẹ im trôi
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Đôi bóng vai kề một lối đi.

ĐK:
Từ khi giặc ruồng qua xóm đạo
Mấy lần anh đến lối quen xưa
Tìm tà áo em thơ
Tìm màu tím tôi
Tìm hàng tre cây đa xiêu đầu làng.

Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Chuông đổ ngân vang hồi vĩnh biệt
Đưa em về bến đục hay trong?

3. Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa
Núi xanh, sông biếc còn rơi lệ
Hoa trắng nay thành hoa cố nhân.

To play the most songs, including Hoa trắng thôi cài trên áo tím by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *