Hoan Ca Chúa Phục Sinh by Samuel Pan Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hoan Ca Chúa Phục Sinh ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Hoan Ca Chúa Phục Sinh using ukulele or guitar.
This song by Samuel Pan can also be played by that instruments.
=

Hoan Ca Chúa Phục Sinh chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hoan Ca Chúa Phục Sinh by Samuel Pan Ukulele Chords

Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Còn đâu đau thương với bao lo buồn
phần mộ kia giờ đây đã mở toang…
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng,
Ngài đã hoàn thành ơn cứu rỗi.
 
ĐK: Vua Thiên Cung lìa [C/E]bỏ ngai vàng, chào đời chốn điêu linh
Trong nhân gian nào [C/E]có ai bằng lòng vì người chịu chết thế?
Trong bao nhiều thần [C/E]thánh trên đời, giờ sống nơi đâu?
Trên dương gian chỉ duy có Jê-sus,
Ngài sống mãi muôn nghìn thu .
 
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Còn đâu đau thương với bao lo buồn,
phần mộ kia giờ đây đã mở toang…
Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại
Tìm chi nơi đây, mộ Chúa Jê-sus?
Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng,
chào mừng ngày Phục Sinh Chúa Jê-sus.

To play the this songs, including Hoan Ca Chúa Phục Sinh by Samuel Pan by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.