Hỏi đá có buồn không by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hỏi đá có buồn không ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Hỏi đá có buồn không using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hỏi đá có buồn không chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hỏi đá có buồn không by Ukulele Chords

1. Người đã đi rồi đá buồn không
Tình đã tan rồi đá đau không
Mình đá u hoài mối tình câm
Mình đá trơ trọi theo ngàn năm.

Hỏi nắng có còn phai tàn thu
Hỏi gió có gào, khóc hay ru
Hỏi đến mây ngàn có còn bay
Hỏi đá có còn nhớ đến đêm ngày.

ĐK1:
Ngày dài miệt mài cánh chim
Đêm mịt mù, chập chùng bóng ai vẫn đợi chờ
Lạnh lùng cuộc đời muốn ngưng
Thân dại khờ còn hằn dấu yêu đá ngậm ngùi.

2. Người bỏ đi rồi đá hờn không
Tình đã xa rồi xót xa không
Lòng đá ghi hoài bóng hờn ai
Tình đá vẫn còn chưa nhạt phai.

Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
Hỏi những tâm sự có chơi vơi
Hỏi đá có vàng theo thời gian
Dù những phím đàn đã phai tàn.

ĐK2:
Đời dài còn buồn dấu chân
Tan giọt mời một hình bóng ai vẫn đợi chờ
Lệ nào chìm vào đá sâu
Môi nhạt màu giọt sầu rớt mau, đá ngậm ngùi.

Người đã đi rồi đá buồn không
Tình đã tan rồi đá đau không
Mình đá thương thầm mối tình câm
Mình đá trơ trọi theo ngàn năm.

Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
Hỏi những tâm sự có chơi vơi
Hỏi đá có vàng theo thời gian
Dù những phím đàn đã phai tàn.

Người đã đi rồi ta buồn không

To play the most songs, including Hỏi đá có buồn không by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *