Hôm Nay Tôi Thất Tình by RPT MCK Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hôm Nay Tôi Thất Tình ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Hôm Nay Tôi Thất Tình using ukulele or guitar.
This song by RPT MCK can also be played by that instruments.
=

Hôm Nay Tôi Thất Tình chords has Blues rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hôm Nay Tôi Thất Tình by RPT MCK Ukulele Chords

Hôm nay tôi thất tình
Hôm nay tôi đi uống cả đêm
Hôm nay lô thất tình
Hôm nay tôi không có ai để yêu
em, có khi nào em
Dừng nhìn vào điện thoại và nhìn vào mắt tôi
Và em, có khi nào em
Chịu đi chậm lại cùng trò chuyện với tôi
 
Tôi xin trục xuất em khỏi trái tim
Nó có 4 ngăn và em đã chiếm mất 2 ngăn
Tôi xin trục xuất em khỏi tâm trí
Vì tôi chỉ nghĩ về em
Muốn tình yêu như làn mây
Vì khoảng cách đôi ta xa lắm
Muốn tình yêu tan vào sương
Thì hình bóng ai đã xa rồi

To play the most songs, including Hôm Nay Tôi Thất Tình by RPT MCK by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *