Hờn anh giận em by Tuấn Lê Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hờn anh giận em ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Hờn anh giận em using ukulele or guitar.
This song by Tuấn Lê can also be played by that instruments.
=

Hờn anh giận em chords has Disco rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hờn anh giận em by Tuấn Lê Ukulele Chords


Vì cớ làm sao u sầu hỏi không thèm nói
Vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui
Anh đã dặn dò khi chưa cưới
Mai mốt vợ chồng nên duyên mới
chớ nên bao giờ cãi nhau anh Bảy chị Tám chê cười.

Ðêm đêm anh đi không về
Cô đơn trong căn nhà bé
Tuần trăng mật mới không màng mà cứ mãi đi
Thương anh má loang màu phấn
Nhớ anh gương lược chẳng cần
Ðời em con gái ví như hoa đào chờ đợi mùa xuân.

Em ơi! Em ơi! Lính lo đánh giặc ngoài xa
Lính đâu có được ở nhà
Buồn anh trách anh tội quá
Tình em tuy lớn
Nợ nước nặng hơn
Ráng đi! Thanh bình vợ chồng mình gần nhau luôn.

Anh ơi! Anh ơi! Có yêu mới khổ vì yêu
Có yêu mới thiệt thòi nhiều
Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu
Ðời trai trăm hướng
Phận gái một phương
Vắng em anh đừng đèo bòng này nọ nghe hông.

Ðừng có hờn ghen khi cuộc đời anh là lính
Mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh
Không có lửa tại sao nên khói
Oan ức gì mà phân bua mãi
Ớt xanh cay nồng gái hay ghen thường là gái yêu chồng.

Anh đi lâu lâu mới về
Yêu thương cho nhau dài nhé
Mười lăm ngày phép đi vèo buồn nhớ mang theo
Yêu nhau mới hay hờn dỗi
Giống như gia vị cuộc đời
Bà con cô bác có chê hay cười đành chịu vậy thôi.

To play the most songs, including Hờn anh giận em by Tuấn Lê by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.