Hồn Việt by Minh Châu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hồn Việt ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Hồn Việt using ukulele or guitar.
This song by Minh Châu can also be played by that instruments.
=

Hồn Việt chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hồn Việt by Minh Châu Ukulele Chords

A à ơi, à ời a ru hời à ru
A à ơi, à ời a ru hời à ru

Ru từ nghìn năm ,dân ta sống đời nhà nông
Lúa ngô gieo trên đồng, trồng dâu nuôi tằm
Đất tổ tiên nuôi lớn sức người triền miên
Bước ra biển Đông lên rừng, mở mang sơn hà tự do

Ru ời à ru , ru hồn Việt Nam
Lưu truyền mạch sống của giống nòi rồng tiên
Ru ời à ru , ru tình Việt Nam
Ươm mầm đại nghĩa chí nhân cả thắng hung tàn
Tim kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm than
Dù hoang tàn bi tráng vẫn rạng ngời hồn Việt Nam

A à ơi, à ời a ru hời à ru
A à ơi, à ời a ru hời à ru

Ngàn trùng, máu dân ta đổ trên núi đồi
Máu dân ta đỏ loang cánh đồng
Máu dân ta đổ trong rừng sâu
Đỏ loang dòng sông

Kìa trận đói năm xưa còn gieo hãi hùng
Chết non hai triệu dân khốn cùng
Chết như bao hồn oan Việt Nam
Đem máu thịt làm phù sa tươi bón quê nhà !

Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sử xanh
Chí dân ta nuôi thời liệt oanh
Khí thiêng in sâu đời kiêu hùng
Ngàn sau tiếng quê hương ru hồn Việt Nam
Đất đai thiêng nuôi người Việt Nam
Núi sông linh thiêng hồn non nước

A à ơi, à ời a ru hời à ru
A à ơi, à ời a ru hời ru Hồn Việt Nam
A à ơi, à ời a ru hời à ru
A à ơi, à ời a ru hời ru Hồn Việt Nam

To play the this songs, including Hồn Việt by Minh Châu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.