Hòn Vọng Phu 1 by Lê Thương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hòn Vọng Phu 1 ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Hòn Vọng Phu 1 using ukulele or guitar.
This song by Lê Thương can also be played by that instruments.
=

Hòn Vọng Phu 1 chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hòn Vọng Phu 1 by Lê Thương Ukulele Chords

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn
Quan với quân lên đường
Đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sông
Phía cách quan sa trường quan với quân lên đường
Hàng cờ theo trống dồn ngoài sườn non cuối thôn
Phất phơ ngậm ngùi bay.

Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn
Vui ca xong rồi đi tiễn binh ngoài ngàn
Người đi ngoài vạn lý quan san
Người đứng chờ trong bóng cô đơn.

Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi nghìn trùng
Người không rời khỏi kiếp gian nan
Người biến thành tượng đá ôm con.

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về
Ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề
Nhìn chân trời xanh biếc bao la
Người mong chờ vẫn nhớ nơi xa.

Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về
Bao nhiêu phen thời gian xoá phai lời thề
Người tung hoành bên núi xa xăm
Người mong chồng còn đứng muôn năm.

To play the this songs, including Hòn Vọng Phu 1 by Lê Thương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.