Huế thương by An Thuyên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Huế thương ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Huế thương using ukulele or guitar.
This song by An Thuyên can also be played by that instruments.
=

Huế thương chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Huế thương by An Thuyên Ukulele Chords

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
Em cầm trên tay ra đứng bờ sông
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ
Em trao nón đợi và em hẹn hò

Trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu hát
Tìm người con gái áo tím mộng
Sông Hương tấp nập tìm răng được chừ
Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò

Tôi nhớ khúc ca ớ
Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế
Nam ai Nam bằng mà sao thương thế
Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát
Nghe thân thương ơ hờ Huế ơi

Tôi nhớ đến em ớ
Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng
Rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước
Dáng em đi về hòa tan trong Huế
Nên tôi đi ơ hờ tìm em

Trở lại Huế yêu, bài thơ khắc trong chiếc nón
Tôi thả xuống dòng sông Hương tìm em
Giữa Huế mộng Huế

To play the this songs, including Huế thương by An Thuyên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.