Hương tình yêu by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hương tình yêu ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Hương tình yêu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hương tình yêu chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hương tình yêu by Ukulele Chords

Không phải là tơ trời không phải là sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu, là tình yêu ngát hương.

Tình yêu như buổi sáng nắng lên
Ðã ào ạt cơn mưa chiều bất chợt
Tình yêu như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi
Sao sóng vô tình, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải sương mai không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn chợt hồng chợt tím
Tình yêu mang bóng dáng pha
Nên thầm mong không vỡ bao giờ.

Theo thời gian dẫu mái tóc hoa râm
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của anh
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thuỷ chung.

To play the most songs, including Hương tình yêu by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *