I Wanna Be Your Love by Đỗ Hiếu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for I Wanna Be Your Love ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument I Wanna Be Your Love using ukulele or guitar.
This song by Đỗ Hiếu can also be played by that instruments.
=

I Wanna Be Your Love chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

I Wanna Be Your Love by Đỗ Hiếu Ukulele Chords

Verse:
Gần bên anh em nghe sao trái tim bồi hồi
Gần bên anh em nghe sao cảm xúc rung [G/B]động
Cầm tay anh trao em ánh mắt ấy ngại ngùng
Là vì anh…Là vì anh [G/B]
Gần bên em âu lo tan biến chẳng muộn phiền
Gần bên em ngọt ngào như những giấc chiêm [G/B]bao
Nụ cười em cho anh bao dấu yêu nồng nàn
Là vì em…Là vì em [G/B]
Chorus:
Hãy hứa bên em đêm nay sớm hôm chỉ mình em
Hãy hứa bên em cho dù thế giới này mai đổi thay
Hãy nắm tay nhau đôi mình đến chân trời yêu thương
Để trái tim chung nhịp đập có nhau ta cùng say
I wanna be your love love love love
I wanna be your love love love love
I wanna be your love love love love
I wanna be your love love love love
 
Preverse: X8

 
Verse:
Gần bên anh em nghe sao trái tim bồi hồi
Gần bên anh em nghe sao cảm xúc rung [G/B]động
Cầm tay anh trao em ánh mắt ấy ngại ngùng
Là vì anh…Là vì anh [G/B]
Gần bên em âu lo tan biến chẳng muộn phiền
Gần bên em ngọt ngào như những giấc chiêm [G/B]bao
Nụ cười em cho anh bao dấu yêu nồng nàn
Là vì em…Là vì em [G/B]
 
Chorus:
Hãy hứa bên em đêm nay sớm hôm chỉ mình em
Hãy hứa bên em cho dù thế giới này mai đổi thay
Hãy nắm tay nhau đôi mình đến chân trời yêu thương
Để trái tim chung nhịp đập có nhau ta cùng say
I wanna be your love love love love
I wanna be your love love love love
I wanna be your love love love love
I wanna be your love love love love
 
Prechorus: X8

 
Chorus:
I wanna be your love love love love

To play the most songs, including I Wanna Be Your Love by Đỗ Hiếu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *