Kẻ đi tìm mộng by Hữu Xuân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Kẻ đi tìm mộng ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Kẻ đi tìm mộng using ukulele or guitar.
This song by Hữu Xuân can also be played by that instruments.
=

Kẻ đi tìm mộng chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kẻ đi tìm mộng by Hữu Xuân Ukulele Chords


Ta tìm em như tìm lá diêu bông
Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ
Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
Nên suốt đời ta làm kẻ đi rong.

Kẻ đi rong suốt đời đi tìm mộng
Mộng xa vời như lá diêu bông
Em ơi em đừng vội lấy chồng
Chờ ta nhé trăm năm rồi cũng gặp
Ta sẽ đi cùng trời cuối đất
Đi tìm em và tìm lá diêu bông.

To play the this songs, including Kẻ đi tìm mộng by Hữu Xuân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.