Kẻ tham tiền by Duy Mạnh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Kẻ tham tiền ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Kẻ tham tiền using ukulele or guitar.
This song by Duy Mạnh can also be played by that instruments.
=

Kẻ tham tiền chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kẻ tham tiền by Duy Mạnh Ukulele Chords

Đời ta phiêu bạt suốt những năm qua
Bất cứ đi đâu ta cũng chỉ mơ đến tiền
Tội lỗi ta nào có biết run tay
Bất chấp khuyên can ta cũng chẳng cần nghe ai.
 
Người ơi bây giờ, mới nếm chua cay
Lếch thếch lang thang thân ta còn ai đoái hoài
Ngày xưa ta nào có biết thương ai
Thế đó cho nên hôm nay trời cho ta hay.
 
Hỡi cuộc đời, thấy gương ta này
Ngày xưa gây biết bao tội lỗi
Quá tham tiền, thế nên bây giờ
Đời tay không chẳng nơi nương nhờ.
 
Hỡi cuộc đời, thấy gương ta này
Đừng tham lam quá nên tội lỗi
Hãy sống lương thiện, phải yêu thương người
Đừng như ta quá tham lam tiền.

To play the most songs, including Kẻ tham tiền by Duy Mạnh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.