Khi em là em (Khi tôi là tôi OST) by Tăng Nhật Tuệ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Khi em là em (Khi tôi là tôi OST) ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Khi em là em (Khi tôi là tôi OST) using ukulele or guitar.
This song by Tăng Nhật Tuệ can also be played by that instruments.
=

Khi em là em (Khi tôi là tôi OST) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khi em là em (Khi tôi là tôi OST) by Tăng Nhật Tuệ Ukulele Chords


Anh yêu em, vì em là chính mình không phải ai khác
Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em.

I Love You lá lá là lá là anh sẽ mãi là người chở che cho em, không thể cách rời
Tay anh đây hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng cho anh nói rằng “I love you”

I Love You la la là la lá cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại
Đưa tay cho anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc yêu anh yêu anh nhé my baby girl

Anh yêu em, vì em là chính mình không phải ai khác
Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em.

To play the this songs, including Khi em là em (Khi tôi là tôi OST) by Tăng Nhật Tuệ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.