Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời by Trầm Hương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời using ukulele or guitar.
This song by Trầm Hương can also be played by that instruments.
=

Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời by Trầm Hương Ukulele Chords

Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống.
Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con.
Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi.
Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời.
Con ở lại với nỗi đơn côi,gọi thầm tên Cha,Cha ơi, Cha hỡi!
 
Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững.
Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn.
Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi.
Núi Thái sơn chìm giữa biển đời.
Có dòng lệ thấm xuống đại dương.

To play the this songs, including Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời by Trầm Hương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.