Khi tôi quay về by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Khi tôi quay về ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Khi tôi quay về using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Khi tôi quay về chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khi tôi quay về by Ukulele Chords

Khi tôi quay về vườn xưa hoang phế
Nghe nắng trở mình nắng chiếu tình quê
Khi tôi quay về trượt chân suýt ngã
Lòng quá bàng hoàng chạm vào ngày xưa
Chạm vào ngày xưa.

Mây trắng về đâu về đâu giữa chiều vời vợi
Ngập ngừng sợi khói sợi khói chạm vào mái quê
Vào mái quê.

Khi tôi quay về bờ hiu hắt lạ thuyển đã mù xa bỏ bến chơ
Khi tôi quay về tìm lại ngày thơ mà sao chẳng thấy
Giọt nắng thở dài chiều vỡ mênh mông
Chiều vỡ mênh mông.

To play the most songs, including Khi tôi quay về by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.