Khóc mẹ by Sơn Hạ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Khóc mẹ ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Khóc mẹ using ukulele or guitar.
This song by Sơn Hạ can also be played by that instruments.
=

Khóc mẹ chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khóc mẹ by Sơn Hạ Ukulele Chords

1. Nhớ mẹ nhiều lắm nhớ sao những đêm trăng rằm
Nhớ mẹ mẹ ơi xa xăm nơi niềm xa xăm
Đói no ấm lành đêm lành nhỏ giọt mong manh
Thiếu đôi tay mẹ đêm lạnh còn ai chở che.

2. Khóc mẹ nhiều lắm khóc ơi mẹ tôi xa rồi
Khóc mẹ à ơi thiên thu xa mẹ ngàn khơi
Nỉ non trăm chiều nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Trẻ đau nên tội mất mẹ con đành mồ côi.

ĐK:
Mẹ ơi mẹ ở nơi nào
Mẹ ở nơi nao con gọi mẹ trong giấc chiêm bao
Lá xanh trên cành nó buồn canh cánh
Gió mưa trong đời [Bm lá vàng mẹ rơi.

Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu
Mẹ ở nơi đâu mẹ trở về con với mẹ ơi
Lắng trong sương mờ mẹ thầm thương nhớ
Mẹ xa mịt khóc mẹ ngàn thu.

To play the this songs, including Khóc mẹ by Sơn Hạ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *