Khói độc by Nguyễn Đình Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Khói độc ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Khói độc using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Vũ can also be played by that instruments.
=

Khói độc chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khói độc by Nguyễn Đình Vũ Ukulele Chords

Khói trong đêm mịt mù, gió dịu dàng vi vu
Đã canh ba giờ rồi vẫn ngồi nơi đây
Cầm trên tay làn khói trắng xoá nơi này
Dìu tôi đi về nơi hố sâu.
 
Rồi đây khi thức giấc thấy giật mình
Giọt mồ hôi mất lý trí của mình
Chẳng thể nào nhắm mắt mấy đêm dài
Vì tôi đã chìm vào u mê.
 
Hãy đi xa những cám dỗ cuộc đời
Đừng như tôi đánh mất đi tất cả
Để đêm đen cuốn lấy những bóng hình
Chẳng còn gì nữa dù là chốn yên bình.

To play the this songs, including Khói độc by Nguyễn Đình Vũ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *