Không Sao Em À by ACV Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Không Sao Em À ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Không Sao Em À using ukulele or guitar.
This song by ACV can also be played by that instruments.
=

Không Sao Em À chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Không Sao Em À by ACV Ukulele Chords

Vậy là anh ta không phải anh đúng không
Chẳng cần đôi co nếu em thấy anh ấy quan trọng
Giờ em đi đi anh không trách em đâu thật tâm những gì
Năm tháng yêu em với anh không hề hoang phí
 
Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau
Vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi anh đây vẹn nguyên lúc đầu
Còn không em ơi những năm tháng hai ta cùng nhau chung lối
Hứa sẽ không dời nhưng nay phải xa cách rồi
 
Một người không muốn ở lại giữ làm gì cuộc tình đã phai
Giờ người vui với hiện tại anh ở lại lạnh đau thấu vai
Bận lòng thêm chẳng được gì suy cho cùng thì em cũng đi
Hứa không buồn nhưng chẳng thể làm theo lý trí
 
Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua
Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá
Một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta em thấy đau
Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây không sao đâu

To play the this songs, including Không Sao Em À by ACV by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *