Khúc hát người đi khai hoang by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Khúc hát người đi khai hoang ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Khúc hát người đi khai hoang using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Khúc hát người đi khai hoang chords has Pop rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khúc hát người đi khai hoang by Ukulele Chords

1. Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi
Hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa
Thuở quân đi rừng núi chiến công còn vang
Lòng đã nghe bao lời tình đất gọi

2. Bên cánh võng nghe rừng khuya hát mãi
Mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương
Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui
Thành phố ơi ta gửi lời ước hẹn

ĐK1: Hò ơi … ơi hò ơi…
Ta về đây phá đồng hoang
Gió mơn man câu hò từ láng mới
Vui rộn tiếng cười tươi trẻ trên nương
Theo bước ta đất mừng reo xanh mượt
Cất cao lên ánh lửa yêu đời
Khúc ca mừng đất vỡ thênh thang

ĐK2: Hò ơi… ơi hò ơi…
Thương làm sao nhớ làm sao
Chiến khu xưa nay là miền đất mới
Em tập đánh vần hoa nở chim ca
Theo bước ta đất mừng lên xanh mượt
Máy reo vang đất mở nông trường
Những công trình vẫy gọi tương lai

To play the most songs, including Khúc hát người đi khai hoang by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.