Khúc Thụy Du by Anh Bằng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Khúc Thụy Du ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Khúc Thụy Du using ukulele or guitar.
This song by Anh Bằng can also be played by that instruments.
=

Khúc Thụy Du chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khúc Thụy Du by Anh Bằng Ukulele Chords

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi !
Như loài chim bói
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi, và tình ơi !
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh rung
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao !
Hãy nói về cuộc đời
Tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhọn
Êm ái và ngọt ngào
Cắt đứt cuộc tình đầu
Thụy bây giờ về đâu ?

To play the most songs, including Khúc Thụy Du by Anh Bằng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.