Khung trời kỷ niệm by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Khung trời kỷ niệm ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Khung trời kỷ niệm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Khung trời kỷ niệm chords has Habanera rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khung trời kỷ niệm by Ukulele Chords


1. Hôm nao thu về lá rụng ngoài song
Ngắm cánh chim trời đôi mắt em mong
Mong chim bay mỏi cánh
Mong thu thôi tàn úa
Để lòng mình vơi nhung nhớ.

2. Mai đây anh về ấm lại mùa trăng
Đếm lá thu tàn nghe gió đông sang
Anh đi phương trời ấy
Xa xôi ôi vạn
Nhạt nhoà mờ theo tháng năm

ĐK: Đêm đêm nghe đã nhiều rồi
Cơn mê ngần ấy bao lời ái ân
Buồn lên đôi mắt thương kiếp mây trôi
Và khung trời đó nhung nhớ đầy vơi

3. Hôm nay thu về nắng nhạt đầu non
Khuất áng mây chiều cho mắt em mong
Mong đêm mau trở sáng
Cho yêu thương tìm đến
Để đời đẹp như ước mơ.

To play the most songs, including Khung trời kỷ niệm by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.