Kìa Con Kiến (Bài Hát Làm Quen) by Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Kìa Con Kiến (Bài Hát Làm Quen) ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Kìa Con Kiến (Bài Hát Làm Quen) using ukulele or guitar.
This song by Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Kìa Con Kiến (Bài Hát Làm Quen) chords has Fox rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kìa Con Kiến (Bài Hát Làm Quen) by Vũ Hoàng Ukulele Chords


Bạn từ xa tới đây cho chúng ta làm quen hôm nay
Có gì đâu mà ngại ngùng, có gì đâu mà lúng túng
Đứng ngồi không yên quên mất cái tên rồi sao
Gãi đầu liên miên kìa có con kiến làm quen.

To play the this songs, including Kìa Con Kiến (Bài Hát Làm Quen) by Vũ Hoàng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.