Kiếp đưa đò by Nguyễn Hải Nam Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Kiếp đưa đò ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Kiếp đưa đò using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hải Nam can also be played by that instruments.
=

Kiếp đưa đò chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kiếp đưa đò by Nguyễn Hải Nam Ukulele Chords


Mới ngày nào đây ai thương chỉ anh đưa đò
Mà giờ sang sông người gạt đi hết bao ân tình
Rồi người bỏ đi bỏ con sông bỏ cả bến đò
Hỡi người ơi có tội không cho anh đưa đò.

Lạnh lùng sang ngang người ta dứt đoạn ân tình
Nhung gấm giàu sang có ai nhớ cảnh cơ hàn
Rồi người ấm êm ở đây có kẻ đau lòng
Chỉ trách thân nghèo làm sao giữ chân được người.

Người ơi sao nỡ quên rồi ước hẹn ngày xưa mình luôn có nhau
sao chia hai phương cách biệt đôi đường
Để giờ đây nhói buốt nghẹn ngào.

Đành lòng trớ trêu thương cho số phận đưa đò
Cách biệt trùng khơi nào đâu dám
Để đây nước mắt tuôn dài xót xa đêm ngày cái kiếp đưa đò.

To play the this songs, including Kiếp đưa đò by Nguyễn Hải Nam by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.