Kiếp tro bụi by Phan Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Kiếp tro bụi ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Kiếp tro bụi using ukulele or guitar.
This song by Phan Hùng can also be played by that instruments.
=

Kiếp tro bụi chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kiếp tro bụi by Phan Hùng Ukulele Chords

1. Con sinh ra trong kiếp tro bụi, rồi trở về bụi đất với tro
Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phủ vây lấy thân con
Giữa dòng đời con dường như kiệt sức
Ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con.

ĐK:
Lạy Chúa, đời con là kiếp thân tro bụi
Cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng
Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm
Cũng rụi tàn, khi buổi chiều hoàng hôn.

2. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương
Xin cho con đang chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương
Để hằng ngày con làm việc đạo đức
Biết trông chờ ngày, con về với Cha thôi.

To play the most songs, including Kiếp tro bụi by Phan Hùng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.