Kinh chay by Lm. Nguyễn Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Kinh chay ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Kinh chay using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Duy can also be played by that instruments.
=

Kinh chay chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kinh chay by Lm. Nguyễn Duy Ukulele Chords

1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hòa
Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương
Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ
Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện
Chúa ban ơn trong mùa thánh này.

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình
Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con
Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con
Chúa khoan nhân thương gọi trở về
Khấn ban muôn tâm tình thánh thiện.

3. Con trông mong bao ngày đêm hối tội lỡ lầm
Trong khi con hãm thân mình tịnh xác hy sinh
Mùa chay thánh bốn mươi ngày con vẫn nài xin
Chúa Ba Ngôi nâng hồn con dậy
Giúp con luôn trung thành suốt đời.

4. Ôi Giê-su con nguyện xin Thánh Danh uy quyền
Xưa hy sinh xuống cứu chuộc nhân thế khổ đau
Mùa chay thánh Chúa đem con đến nguồn yêu
Biết yêu thương những kẻ khốn cùng
Dẫn đưa ai đang còn lỡ lầm.

To play the most songs, including Kinh chay by Lm. Nguyễn Duy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *