Lá đơn ly dị by Tô Tài Năng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lá đơn ly dị ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Lá đơn ly dị using ukulele or guitar.
This song by Tô Tài Năng can also be played by that instruments.
=

Lá đơn ly dị chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lá đơn ly dị by Tô Tài Năng Ukulele Chords

1. Dứt tình dứt nghĩa đành sao anh
Không còn giữ lại gì sao anh
Tình ta vì đâu hai lối
Còn đứa con khờ anh tính sao đây.

2. Lẽ nào ly dị thật sao anh
Hay là nghĩ lại được không anh
Tình ta vì đâu nên nỗi
Con trẻ vô tội sao phải mồ côi.

Rồi mai mốt đây con khờ khôn lớn
Nó hỏi mẹ đâu cha hỏi cha đâu mẹ
Trả lời sao đây em trả lời sao đây khi mình đã làm sai
Làm sao dạy dỗ con nên người
Nhiều khi nó hận hai chúng mình vì sinh ra mà không lo
Để cho nó mồ côi khi còn cha còn mẹ
Dù sao đi nữa đó cũng là giọt máu của chúng ta
Anh ơi nếu còn thương con thì xin anh suy nghĩ lại
Con mất cha hay mẹ khác chi đàn đứt dây

To play the most songs, including Lá đơn ly dị by Tô Tài Năng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.