Lá Thư Miền Trung by Lam Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lá Thư Miền Trung ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Lá Thư Miền Trung using ukulele or guitar.
This song by Lam Phương can also be played by that instruments.
=

Lá Thư Miền Trung chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lá Thư Miền Trung by Lam Phương Ukulele Chords


Miền Trung đẹp tươi, đà vương tình tôi
Năm tháng trót qua rồi nhưng sắc hương khung đời
Làm lòng tôi yêu hoài
 
Rằng yêu trời, thanh thùy dương càng xanh
Yêu khói ấm xây, thành chim bướm trao duyên lành,
Người dựng lều.. tranh.
 
Nha Trang sóng lơi khi Đà Lạt hoa tươi nghiêng màu bên suối
Thêm nước sông Hương nhuộm thắm đôi bờ
Tiếng hát cô lái đò trìu mến khoan…
 
Miền Trung giờ đây
Tình yêu đầy vơi muôn tiếng hát câu cười
Đang nhắn qua phương trời tìm người chẳng.. phai.

To play the most songs, including Lá Thư Miền Trung by Lam Phương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.