Lạc Mất Mùa Xuân by Lữ Liên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lạc Mất Mùa Xuân ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Lạc Mất Mùa Xuân using ukulele or guitar.
This song by Lữ Liên can also be played by that instruments.
=

Lạc Mất Mùa Xuân chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lạc Mất Mùa Xuân by Lữ Liên Ukulele Chords

Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
Nhưng ái ân để phôi phai
Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
Nhưng thu chết
Xuân về cho cây xanh lá
Cớ riêng mình anh lạc mất mùa xuân
Đêm đêm nằm nghe hồn buâng khuâng
Bên song anh trông đầu non trăng xế
Thương bèo trôi theo sông nước
Biết bây giờ em lạc bước về đâu
Tương tư về thương đôi mắt nâu
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
Rồi theo thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy khuất
Đôi mắt u buồn thiên thu
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
Nhưng thu chết
Xuân về cho cây xanh lá
Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
Bên song đầu non tàn canh bóng xế
Thương bèo trôi theo muôn hướng
Biết bây giờ em lạc bước về đâu
Em ơi chờ em đến kiếp nao
Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau

To play the this songs, including Lạc Mất Mùa Xuân by Lữ Liên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *