Làm mèo by Huy Le Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Làm mèo ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Làm mèo using ukulele or guitar.
This song by Huy Le can also be played by that instruments.
=

Làm mèo chords has Valse rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Làm mèo by Huy Le Ukulele Chords


Khi tôi thức dậy, mèo nằm dưới chân
Tôi thì cuống quýt ăn rồi vội vàng đi làm,
Còn nó vẫn ung dung trùm chăn
Khi tôi muốn ăn, chẳng ai nấu cho
Nó thì khi đói chỉ cần chạy quanh khắp nhà,
có ngay đĩa cơm thật to
Đôi khi muốn làm mèo, chẳng phải nghĩ ngợi nhiều,
Được ôm ấp vuốt ve, sáng đêm sớm chiều
Chẳng phải lo việc làm, chỉ ăn no rồi nằm,
Mà đôi khi cũng không cần tắm
 
Tôi thấy trớ trêu, vậy nên mới muốn như con mèo
 
Một sáng thức dậy, chợt nghe tiếng rao
Chó mèo ai bán đi, vọng lại từ dưới đường,
Nhìn thấy mấy con mèo mà thương
Mèo đi chơi nhiều, mà bạn được mấy ai
Tôi thì vẫn có anh em bạn bè xa gần,
cũng có mấy anh bạn thân
Nên tôi nghĩ lại rằng, mình chỉ sống một lần,
Thì nên nếm chông gai, lúc thăng lúc trầm
Và chẳng hay loài mèo đang suy nghĩ chuyện đời
Mà chẳng qua nó không hề nói
 
Tôi nghĩ chơi chơi, loài mèo lại muốn như con người

To play the most songs, including Làm mèo by Huy Le by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *