Làn Mưa Cuốn Em Đi by Nguyễn Đình Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Làn Mưa Cuốn Em Đi ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Làn Mưa Cuốn Em Đi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Vũ can also be played by that instruments.
=

Làn Mưa Cuốn Em Đi chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Làn Mưa Cuốn Em Đi by Nguyễn Đình Vũ Ukulele Chords


lẽ vì người thứ ba
Em quên anh vì người ta
lẽ chẳng cần nói ra
Vì đôi mắt cũng đã nhạt nhòa
 
Đã có nhiều người đến bên anh
Yêu thương mọi thứ đều màu xanh
Sao những tháng ngày đắng cay lại dài thế này
(Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi không còn em)
 
Có những hạt mưa rơi trái chiều
Như lời em thất hứa cũng nhiều
Em nói sẽ bên anh thật lâu
Những giờ đây anh mang nỗi đau
 
Mưa trong lòng cũng vội nhớ mong
Thêm lần nữa không dám hy vọng
Chẳng dám tin thêm một người nữa
Như làn mưa đã cuốn em đi không về nữa

To play the this songs, including Làn Mưa Cuốn Em Đi by Nguyễn Đình Vũ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.