LẮNG NGHE LỜI CHÚA by Lm. Nguyễn Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for LẮNG NGHE LỜI CHÚA ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument LẮNG NGHE LỜI CHÚA using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Duy can also be played by that instruments.
=

LẮNG NGHE LỜI CHÚA chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

LẮNG NGHE LỜI CHÚA by Lm. Nguyễn Duy Ukulele Chords

1.
Xin cho biết lắng nghe, lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Xin cho biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.
Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Xin cho con biết thân thương, lạy Ngài Ngài muốn con làm chi.
 
Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con.
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng.
đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui.
Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2.
Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống.
Xin cho biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bước đời con.
Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vâng nghe theo Chúa.
Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban.
3.
Xin cho con vững bước đi, vào đời truyền giao cho chân lý.
Xin cho biết say mê, cuộc đời làm nhân chứng tình yêu.
Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới.
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lí cho ngày mai.
4.
Xin cho con đến với Người, bằng một tình yêu không giả dối.
Xin cho đến trong đời, tìm lại một hạnh phúc mà thôi.
Cho con khi đã lắng nghe, lời Ngài dạy con luôn cao quý
Xin cho con trái tim xinh, ngàn đời tình mến không nhạt phai.

To play the this songs, including LẮNG NGHE LỜI CHÚA by Lm. Nguyễn Duy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.