Làng Quan Họ Quê Tôi by Nguyễn Trọng Tạo Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Làng Quan Họ Quê Tôi ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Làng Quan Họ Quê Tôi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Trọng Tạo can also be played by that instruments.
=

Làng Quan Họ Quê Tôi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Làng Quan Họ Quê Tôi by Nguyễn Trọng Tạo Ukulele Chords


Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội.
Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu làng bao xanh.
Ngang lưng làng quan họ xanh xanh .
Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ.
Tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao, o người ơi.
Nón quai thao nói gì người ơi.
Người ơi, làng quan họ quê tôi.
Cửa đình hồ bán nguyệt, chị Cả tựa mạn thuyền.
Anh Hai ngồi bẻ lái, quan họ về mà là về trao duyên.
Ấy quan họ về, mà là về trao duyên ơ hơ….
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ.
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ.
Xin gửi cả ánh trăng quê mình.
Trong lời hát tiễn anh lên đường.
Người ơi, làng quan họ quê tôi.
Những năm bom Mỹ thả, loan phượng vẫn ăn xoài.
Hương thơm đồng lúa chín.
Quan họ về mà là về trao duyên.
Ấy quan họ về là về trao duyên ơ hớ…
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ.
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ.
Xin gửi cả ánh trăng quê mình.
Theo lời hát nhắn ai nhớ về làng quan họ quê tôi.
Làng quan họ quê tôi.

To play the this songs, including Làng Quan Họ Quê Tôi by Nguyễn Trọng Tạo by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.