Lạng Sơn quê tôi by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lạng Sơn quê tôi ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Lạng Sơn quê tôi using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Lạng Sơn quê tôi chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lạng Sơn quê tôi by Ukulele Chords

1. Quê tôi từ thủa nằm nôi
Đã nghe lời ru hoài cho con cả tương lai lời ru ngọt lành
Ai lên xứ Lạng cùng anh. Quê tôi thơm ngát hương hồi
thơm nức lòng người đi vào nỗi nhớ
Những đêm trăn trở nghe tiếng gọi của rừng

Lạng Sơn, Lạng Sơn quê tôi
Nơi di tích thành tiên xây, dáng đứng Tô Thị còn đây
Như bài ca chung thủy, thêm dạng ngời chân
Sáng soi núi rừng Lạng Sơn quê hương

2. Em đi Kỳ Lừa, Đồng Đăng
Nhớ ghi lời anh thụ dặn dấu cho ngọc nát, còn hơn giữ ngói lành
Câu si lưu truyền đời sau, yêu nhau em đến với rừng
Cay đắng đã từng củ sắn lùi nên nghĩa
Bát cơm vơi đầy ấm đậm tình người

Lạng Sơn, Lạng Sơn quê tôi
Nơi di tích thành tiên xây, dáng đứng tô thị còn đây
Như bài ca chung thủy, xứ lạng ngời trong nắng ấm
Ban mai với bản tình ca, quê hương

To play the most songs, including Lạng Sơn quê tôi by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *