Lật lại ký ức by Bảo Thy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lật lại ký ức ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Lật lại ký ức using ukulele or guitar.
This song by Bảo Thy can also be played by that instruments.
=

Lật lại ký ức chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lật lại ký ức by Bảo Thy Ukulele Chords


Hạt mưa rơi rơi giọt lệ rơi rơi
sao hôm nay anh nói chia tay mà
Ngày hôm qua vẫn còn yêu nhau thiết tha

Em không tin có một ai kia
Đã làm tim anh thay đổi
Chỉ trong một thời gian thôi
Bỗng người xa xôi mất rồi

Lật lại ký ức, đã kết thúc hôm qua
Nước mắt cũng phai nhòa
vì giờ em biết mất đi người yêu
Phút giây gặp anh bối rối
để rồi con tim thao thức không nên lời

Cầm tay em, anh nhẹ hôn em
Thời gian và không gian, như dừng lại
để đôi mình có thể gần nhau thêm phút giây
Mà giờ tình đã thoáng bay

Giờ em nhớ những phút vui buồn khi ấm áp bên anh
Có lẽ chẳng một ai có thể giúp em
Lấp đi thời gian bên anh và chẳng thể thay thế anh

To play the this songs, including Lật lại ký ức by Bảo Thy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *