Lâu lâu lâu mới nhậu một lần by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lâu lâu lâu mới nhậu một lần ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Lâu lâu lâu mới nhậu một lần using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Lâu lâu lâu mới nhậu một lần chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lâu lâu lâu mới nhậu một lần by Ukulele Chords

1. Lâu, lâu, lâu người ta mới nhậu một lần
Lâu, lâu, lâu người ta mới nhậu một lần
Nhậu một lần cho hết bia luôn
Nhậu một lần cho hết bia luôn

2. Bao nhiêu đây thì đâu có nhằm nhòa gì
Bao nhiêu đây thì đâu có nhằm nhò gì
Ngồi trong bàn không uống ai coi
Ngồi trong bàn không uống ai coi

3. Ai uống bia cầm lâu sau khó coi
Cầm chút thôi được rồi
Bia đây ta uống cho say chứ cầm làm chi
Cầm để lâu sao xứng danh ăn nhậu

To play the most songs, including Lâu lâu lâu mới nhậu một lần by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.