Lỡ Làng by Pink Frog Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lỡ Làng ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Lỡ Làng using ukulele or guitar.
This song by Pink Frog can also be played by that instruments.
=

Lỡ Làng chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lỡ Làng by Pink Frog Ukulele Chords

Ai ơi kìa!
Người đánh rơi
Bông hoa tình
Em cài lên trái tim mình
Xuân sang rồi! Lá
vẫn chưa xanh màu yêu đương!
 
Ai ơi kìa!
Người lỡ làng
Câu ru tình
Em từng hay hát cho mình
Xuân sang rồi! Có tiếng
thơ chưa kịp nên câu!
 
Cây đa lá rụng đầu đình
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu
Cây đa lá rụng đầu đình
Bao nhiêu là lá thương mình bấy nhiêu
 
Ai ơi kìa!
Người đánh rơi
Một bóng hình
Em thường hay giấu riêng mình
Xuân qua rồi! Có tiếng
yêu chưa kịp trao nhau
 
Anh ơi mình
Lại lỡ làng
Cơn tình
Em chẳng kịp giữ cho mình
Xuân qua rồi! Có bước chân vô tình xa xôi
 
Cây đa lá rụng đầu đình
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu
Cây đa lá rụng đầu đình
Bao nhiêu là lá thương mình bấy nhiêu

To play the most songs, including Lỡ Làng by Pink Frog by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.