LỌ LEM XIN ĐI HỘI (ngày xửa ngày xưa) by BHMEDIA Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for LỌ LEM XIN ĐI HỘI (ngày xửa ngày xưa) ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument LỌ LEM XIN ĐI HỘI (ngày xửa ngày xưa) using ukulele or guitar.
This song by BHMEDIA can also be played by that instruments.
=

LỌ LEM XIN ĐI HỘI (ngày xửa ngày xưa) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

LỌ LEM XIN ĐI HỘI (ngày xửa ngày xưa) by BHMEDIA Ukulele Chords

Phố phường người người nô nức
Ngàn hoa giăng giăng khắp lối
Mẹ ơi mẹ ơi hôm nay cho con đi xem lễ hội
Việc nhà thì đã làm xong
Gọn gàng và đều ngăn nắp
Mẹ ơi mẹ ơi hôm nay cho con đi xem lễ hội
 
Cái gì này này Lọ Lem!
Việc nhà mà đã làm xong
Tại sao mi không mau mau đi kiếm thêm việc làm
Hãy nhìn lại mình mà xem,
một con Lọ Lem xấu
Thì ai cho mi hôm nay đi theo vui chơi lễ hội
 
Nếuuu làm việc nhà xong xuôi,
Thì chưa cho đi đâu nhá
Phải có áo mới kim tuyến sánh bước với ta mới được
 
Đúng rồi mày là đũa mốc,
sao đòi chòi mâm son
Phải có áo mới chiếu chiếu sánh bước với ta mới được

To play the this songs, including LỌ LEM XIN ĐI HỘI (ngày xửa ngày xưa) by BHMEDIA by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.