Lỗi Hẹn by Lê Đức Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lỗi Hẹn ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Lỗi Hẹn using ukulele or guitar.
This song by Lê Đức Hùng can also be played by that instruments.
=

Lỗi Hẹn chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lỗi Hẹn by Lê Đức Hùng Ukulele Chords

Món quà con hứa dâng Người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng.
Để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa.
Món quà con hứa dâng Người, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình.
Để sống hi sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em.
ĐK:
Chúa hỡi! ôi lạy Chúa hỡi!, đã bao ngày trôi qua.
Chúa hỡi! ôi lạy Chúa hỡi!, lần lựa ngại ngần rồi quên,
con quên lời hẹn con quên tình Người,vẫn đợi chờ trông mong.
Chúa hỡi! ôi lạy Chúa hỡi!, tháng năm đời vần xoay,
lời hứa ấy, tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai
lòng thống hối quỳ đây hướng lên Người.
Món quà con hứa dâng Người,
nhưng con đã không vượt được chính mình.
Lỗi hẹn rồi, lỗi hẹn rồi Giê-Su hỡi,
thôi đành xin dâng Người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình,
cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.

To play the most songs, including Lỗi Hẹn by Lê Đức Hùng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *