Lời lữ khách by Tú Nhi Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lời lữ khách ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Lời lữ khách using ukulele or guitar.
This song by Tú Nhi can also be played by that instruments.
=

Lời lữ khách chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời lữ khách by Tú Nhi Ukulele Chords

Em nhìn em rất đẹp
Em dốc bước lữ hành
Em đẹp em quyến
Ta tay buồn trắng tay.

Đời ta đời lữ khách
Chân nhọc bước ngàn phương
Tìm hướng về sa mạc
Vùi sâu bao luyến thương.

Đây là bầu rượu đắng
Để rượu túi thơ thề
Vào lúc sao hôm mọc
Sao mai rụng lê thê.

Em ơi đời vạn nẽo
Mỗi bước mỗi chông gai
Im lặng là tim nứt
Thành lời thật đắng cay

Thôi thà ta lặng bước
Sa mạc gió lộng hành
Cát bụi mờ bóng hồng
Lấp sầu kiếp mong manh.

To play the this songs, including Lời lữ khách by Tú Nhi by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.