Lời người ở lại by Hoàng Nguyên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lời người ở lại ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Lời người ở lại using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Nguyên can also be played by that instruments.
=

Lời người ở lại chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời người ở lại by Hoàng Nguyên Ukulele Chords

Anh ơi! Anh cứ đi
Mai về em vẫn đợi
Anh cứ đi, anh cứ đi giết thù
Không vấn vương, không luyến thương
Anh cứ đi giết thù.

Dù cách núi rừng cheo leo và nắng đèo
Dù đốt cháy lòng chinh phu ngoài biên khu
Dù gió táp dù mưa sa dù bão bùng
Em vẫn đợi anh về em vẫn đợi.

Vì sông xưa vì xóm cũ vì đất nước
Vẫn đợi chờ bóng người trai thân yêu
Thì em anh dù thời gian bạt nơi nao
Vẫn đợi chờ anh ơi! Anh cứ đi.

Dù hàng cau trước ngõ
Trụi lá bao nhiêu lần
Cho dù bờ tre cháy úa
Buồn tiếc lúa đồng vàng.

Dù quê anh tàn phá
Lửa thù cháy tan hoang
Mẹ già không còn nữa
Ðầu trẻ trắng khăn tang.

Dù cây rừng hết
Dù sông cạn đá mòn
Dù trăng xế, dù nắng tàn
Thì em vẫn đợi, anh về em vẫn đợi.

Em vẫn đợi!
Biết rằng dù bao tháng năm
Rồi khi quân theo sóng dờ
Dân mình mừng thôi chinh chiến.

Tìm xóm cũ
Anh về ruộng vườn khoai sắn
em vẫn đợi vẫn đợi anh về.

To play the this songs, including Lời người ở lại by Hoàng Nguyên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *