Lời ở phố về by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lời ở phố về ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Lời ở phố về using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Lời ở phố về chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời ở phố về by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords


1. Đêm xưa ra phố với người
Giờ đây xuống phố với ngày vô vi
Đêm xưa trong phút môi kề
Lòng ta đã có bốn bề hoang mang
Một ngày hiu hắt con đường
Một ngày bước nhỏ nhẹ nhàng ra đi
 
Theo chân cơn gió ta về
Rời xa con phố với giờ nguy nan
Đêm trong thân xác vô cùng
Lời hân hoan đã héo mòn trong tim
Từng ngày xương máu chưa quên
Tuổi vừa khôn lớn bước lên chiến trường
 
2. Hôm nay ra phố với người
Chật trong phố xá những lời phân ưu
Vây quanh bốn phía kinh cầu
Lòng ta như đã nát nhàu đam
Bụi hồng theo lấm chân về
Nhịp nhàng gót nhỏ nặng nề riêng ta
 
Quanh đây những bóng căm thù
Cầm tay nhau thấy não nề trong da
Bên kia sông nước vỗ bờ
Hồng nhan em có bao giờ bâng khuâng?
Nụ cười trong gió mong manh
Một trời riêng đó bước chân ta về

To play the most songs, including Lời ở phố về by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.