Lời ru đêm by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lời ru đêm ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Lời ru đêm using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Lời ru đêm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời ru đêm by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

1. Đêm mẹ ngồi cầu kinh
Tường trắng im lìm
Đêm con nằm không ngủ
Nghe mỏi mòn thêm
Ngày tháng ưu phiền
Tóc mẹ trắng như bông
Đêm chờ bom rung từng liếp cửa.

Đêm mẹ ngồi ngẩn ngơ
Tựa ngóng mong
Đôi khi lời ru nhỏ
An ủi ngày qua
Ngày tháng bây giờ
Bao người đã ra đi không về
Đêm đêm là tiếng nổ.

Lời ru đã đen vành môi
Ru hoài ru đời
Ru con được yên vui
Con nơi chiến trường
Ru bom đạn trong thân.

Lời ru tiễn con mình đi
Ru hoài ru đời
Ru vô vọng trên nôi
Ru thân con lạnh
Ru oán thù chưa nguôi.

2. Đêm mẹ ngồi cầu kinh
Thành phố không đèn
Đêm trăng về rất lạnh
Gió động vườn lan
Từng mái gia đình
Nay chỉ thấy khăn tang
Đi về đêm đêm là lo sợ.

Đêm mẹ ngồi nhìn ra
Lòng héo khô từ
Bao nhiêu lần mai nở
Chó sủa vườn khuya
Từ những mái nhà
Bây giờ khác xưa kia không ngờ
Xây lên rồi nát đổ.

Về trên những con đường đi
Mỗi ngày mắt nhìn
Nối tiếp đoàn xe tang
Theo sau âm thầm
Có tiếng mẹ kêu con.

Lời ru héo hon nhiều khi
Giữa thời hoang tàn
Thấy những mẹ long đong
Theo chân con mình
Đến những đồi xa xăm.

To play the most songs, including Lời ru đêm by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.